Duyệt bởi
Thẻ: vô định

8 điều cần nhớ khi bạn không biết làm gì với cuộc đời mình

8 điều cần nhớ khi bạn không biết làm gì với cuộc đời mình

Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta thấy mình ở một ngõ cụt, ngã ba đường, hoặc trên một con đường dường như chẳng đi đến đâu và nói rằng “Tôi không biết làm gì với cuộc đời mình…” Bất kể bạn đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, nếu bạn không hài lòng với nó hoặc không chắc chắn về cách tiếp tục, thì bạn cần phải đánh giá lại. Khi còn học trung học, tôi nhớ mình…

Đọc Thêm Đọc Thêm