Duyệt bởi
Thẻ: Tinh thần học hỏi

Việc học không bằng tinh thần học hỏi

Việc học không bằng tinh thần học hỏi

Thế giới ngày nay, đâu đâu cũng đầy ắp các thông tin, tri thức bổ béo. Có thể nói nếu muốn, mỗi người đều có thể mua chúng với giá rẻ mạt. Thế nhưng thực tế thì không như vậy, nếu tính ra tỉ lệ người giỏi và người giàu thì (khả năng cao) con số vẫn như cũ, vẫn như trước. Bởi thế có một tỉ phú mới nói: nếu gom tất cả của cải lại một chỗ và…

Đọc Thêm Đọc Thêm