Duyệt bởi
Thẻ: Tha thứ

Cuộc sống!

Cuộc sống!

Cuộc sống! Một từ chỉ có 2 chữ nhưng nếu mở nó ra như một cánh cửa, người ta sẽ thấy đằng sau nó là cả một cuốn phim của lịch sử nhiều tầng lớp, nhiều góc cạnh. Đó là một thực tại gồm quá nhiều chiều kích… Ngay bây giờ có những kẻ ngắm trăngNgay bây giờ có những kẻ làm tình thật lựcCũng ngay bây giờ còn những người bôn ba mưu sinhCó người đang học hành chăm…

Đọc Thêm Đọc Thêm