Duyệt bởi
Thẻ: tài năng

[Poster A3] Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây

[Poster A3] Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây

Ở Việt Nam ta, mình thấy có một điều đáng tiếc là nhiều bậc cha mẹ không đánh giá được, cũng như không có niềm tin đúng đắn về năng lực của con mình. Mỗi khi con cái có một ý định táo bạo hay một ước mơ cao lớn, phần đông cha mẹ đều sẽ phủi bỏ ngay và luôn từ vòng gửi xe để khỏi tốn thì giờ. Bằng cách đó, mình tin rằng đã có rất nhiều…

Đọc Thêm Đọc Thêm