Duyệt bởi
Thẻ: nguyễn duy cần

[Ebook bản đẹp] Sống đời giản dị – Charles Wagner (Khuyên đọc)

[Ebook bản đẹp] Sống đời giản dị – Charles Wagner (Khuyên đọc)

Đối với mình, quyển sách hay nhất về lối sống tối giản không thuộc về những người Nhật Bản. Không thuộc về quyển Lối Sống Tối Giản của Người Nhật. Quyển mình thích nhất là quyển của cụ Nguyễn Duy Cần giới thiệu trong sách Tôi Tự Học với tên gọi Sống Đời Giản Dị (The Simple Life). Sách được viết năm 1895 bởi một mục sư người Pháp tên là Charles Wagner. Có thể nói ông là “cụ tổ”…

Đọc Thêm Đọc Thêm