Duyệt bởi
Thẻ: Lặng lẽ

Mọi thứ vẫn tốt với một cuộc sống lặng lẽ

Mọi thứ vẫn tốt với một cuộc sống lặng lẽ

“Đôi lúc bạn cần phải ngồi một mình trên sàn nhà của một căn phòng yên tĩnh để nghe lấy tiếng nói của chính mình và không để nó chết chìm với những tiếng ồn của người khác”. – Charlotte Eriksson Chúng ta sống trong một thế giới mà ở đó sự bận rộn là vua. Chúng ta đang bận rộn tôn vinh cách mà chúng ta bận rộn như thế nào, chúng ta bỏ lỡ những trải nghiệm đáng…

Đọc Thêm Đọc Thêm