Duyệt bởi
Thẻ: hòa bình

Về chiến tranh và hòa bình – Krishnamurti

Về chiến tranh và hòa bình – Krishnamurti

Người hỏi – Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết tình trạng hỗn loạn chính trị hiện nay và cuộc khủng hoảng trên thế giới? Có điều gì một cá nhân có thể làm để ngăn chặn cuộc chiến sắp xảy ra không? Krishnamurti: Chiến tranh là điều khủng khiếp và là hình chiếu đẫm máu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, phải không? Chiến tranh chỉ đơn thuần là một biểu hiện bên ngoài của…

Đọc Thêm Đọc Thêm