Nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây thì cả đời nó sẽ nghĩ rằng mình thật ngu ngốc

[Poster A3] Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây

Văn hóa của chúng ta luôn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây. Nếu con nào không leo cây được thì con đó không có giá trị. Điều này đã dẫn tới một sự nghèo nàn tột độ trong mọi khía cạnh cuộc sống hiện nay.